Groninger Ontwerpers is een strategisch grafisch ontwerpbureau/ CONTACT

 

 

De Tocht om de Noord is een uniek wandelfestival dat in 2015 voor de 10de keer heeft plaats gevonden. Het bijzondere boek geeft een overzicht van die tien bewogen wandeljaren.

Geen gewoon gedenkboek, maar een boek als een avontuurlijke ontdekkingstocht. Het ontwerp sluit nauw aan bij het bijzondere karakter van de Tocht. Met in totaal 65 meter pleister, 517 blaren, 51744 plakken Groninger koek, 11642 kilo stamppot, 6468 liter soep en 25872 deelnemers is het evenement uitgegroeid tot een visitekaartje voor de Noordelijke provincies.

 

(print / 176 pagina's)

Boek "10 jaar Wandelfestival Tocht om de Noord"

Huisstijl Woonborg / Vries

Woonborg, de grootste woningcorporatie van Drenthe, ziet het als een belangrijke maatschappelijke taak om een verbindende rol in de (regionale)samenleving te spelen. De huisstijl sluit in opvatting en vormentaal hierop aan en ondersteunt op die manier de organisatiedoelen.

 

Medium onafhakelijk ontwerpbureau Groninger Ontwerpers is gespecialiseerd in identiteiten
Medium onafhakelijk ontwerpbureau Groninger Ontwerpers is gespecialiseerd in identiteiten

Identiteit Kans voor de Veenkoloniën (KVDVK)

Medium onafhakelijk ontwerpbureau Groninger Ontwerpers is gespecialiseerd in identiteiten
Ontwerp van een flexibel logosysteem voor Kans van de Veenkoloniën door Groninger Ontwerpers.

Huisstijl Nijestee / Groningen

"Kans voor de Veenkoloniën" is een acht jaar durend programma waarin het terugdringen van de gezondheidsachterstand in dit gebied centraal staat. Voor de bestuurlijke en formele kant van dit programma heeft Groninger Ontwerpers een identiteit ontwikkeld. Hierin wordt gewerkt met de afkorting KVDVK. De identiteit vertelt het verhaal van het programma, waarin een andere aanpak, verbinden en maatwerk centraal staan. Het logo beweegt flexibel over een grid, dat de Veenkoloniën aangeeft. Het logo kan zo verschillende vormen aannemen en is door gebruikers zelf aan te passen.

 

Medium onafhakelijk ontwerpbureau Groninger Ontwerpers is gespecialiseerd in identiteiten
Ontwerp huisstijl en logo Woonborg Vries door Groninger Ontwerpers.

Nijestee is met 13.000 huurwoningen de grootste woningcorporatie van Groningen. De huisstijl die Groninger Ontwerpers hiervoor ontwikkelde bestaat uit drie communicatie-niveaus. Hierdoor heeft de huisstijl een duidelijke structuur en is daarmee eenvoudig toe te passen. Doordat de huisstijl flexibel is opgezet kan deze makkelijk worden uitgebreid en aangevuld, waardoor er een duurzaam systeem ontstaat.

De huisstijl wordt gekenmerkt door een heldere vormentaal.

(2013-2018)

Medium onafhakelijk ontwerpbureau Groninger Ontwerpers is gespecialiseerd in identiteiten

Jaarverslag Samenwerkingsverband Noord Nederland

ontwerp jaarverslag SNN door Groninger Ontwerpers

Het jaarverslag dat Groninger Ontwerpers maakte voor het Samenwerkingsverband Noord Nederland (SNN) heeft de titel "Samenwerken in het licht van de economische crisis". Het ontwerp is dan ook ingetogen, maar straalt tevens kwaliteit en optimisme uit. Door te kiezen voor een zeer klein formaat (10,5 x 14,85 cm) laat de organisatie zien ook in mindere economische tijden zijn maatschappelijke verantwoordelijkheid te nemen.

Website Trudy Dehue / Groningen

Trudy Dehue heeft als wetenschapshistoricus en wetenschapssocioloog  speciale aandacht voor de wetenschappen die mensen onderzoeken. In haar boeken bepleit ze dat wetenschappelijk onderzoekers niet alleen moeten vertellen wát ze hebben 'gevonden', maar vooral hoe ze tot hun conclusies zijn gekomen. Deze zoekende houding resulteerde in een ongepolijste vormgeving van de website, die tegen een aantal web-conventies ingaat, en daarmee het medium ter discussie stelt.

Trudy Dehue is tevens auteur van de spraakmakende boeken 'De depressie-epidemie' en 'Betere mensen'.

Medium onafhakelijk ontwerpbureau Groninger Ontwerpers is gespecialiseerd in identiteiten

Huisstijl gemeente Oldambt

Oldambt is een fusiegemeente in Oost-Groningen, die op 1 januari 2010 is ontstaan uit de samenvoeging van Scheemda, Winschoten en Reiderland. De huisstijl heeft een robuuste uitstraling. Deze wordt versterkt door het gebruik van slechts 1 PMS kleur. Met de verschillende losse bouwstenen is op het flexibele grid telkens een nieuw ontwerp te maken binnen de vastgelegde huisstijlregels.

logo Oldambt, onderdeel huisstijl gemeente Oldambt ontworpen door groninger Ontwerpers

Identiteit en productcatalogus Bakkergroup / Groningen

huisstijl en productcatalogus voor Bakker Springs en AB Federn, producenten van technische veren.

De Bakker Group is producent van technische veren met bedrijven in Europa en China. Het moederbedrijf Bakker Springs is gevestigd in Groningen. Groninger Ontwerpers ontwikkelde een eigenzinnige en opvallende identiteit voor het bedrijf. Daarnaast verzorgden we een inspiratie-traject, waarin de persoonlijke motivatie van medewerkers werd gekoppeld aan de bedrijfsdoelstellingen.

Cultuurnota gemeente Groningen

De Cultuurnota van de gemeente Groningen is een bijzonder vormgegeven boek. De inhoud bestaat uit een puntsgewijze opsomming van de culturele activiteiten in Groningen. Groninger Ontwerpers werkte dit visueel verder uit door de cultuurnota als een 'bijbel' van de cultuur vorm te geven.
Naast het ontwerp van het boek realiseerde Groninger Ontwerpers ook een serie infographics voor dit project.

ontwerp huisstijl en logo Nijestee Groningen
ontwerp van bijzondere boeken in Groningen